Bezoek delegatie Harskamper ondernemers op woensdag 27 juni 2018

Bezoek ondernemers Harskamp aan de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve.

Op woensdag 27 juni jl. mochten we, op uitnodiging van het Bestuur, een dertiental ondernemers uit Harskamp verwelkomen op onze HC.

De delegatie van Harskamper ondernemers bij ons “kanon”

Nadat de gasten door het tourniquet geloodst waren, ging het richting gebouw 120 waar de koffie en de cake al klaarstonden. Na een welkomstwoord van onze vice-voorzitter, gevolgd door een prima PowerPoint-presentatie, ging men door de expositie. Deze rondgang werd als erg interessant en mooi ervaren. De collectie als zodanig kreeg van alle deelnemers een hele mooie waardering en werd zeer de moeite waard genoemd. Tijdens de rondleiding werden natuurlijk ook weer de nodige herinneringen uitgewisseld. Dit soms tot grote hilariteit.

Na afloop zijn we met de gasten naar het bedrijfsrestaurant gegaan om van een eenvoudige maar goede lunch te genieten. Tijdens de lunch is er uitgebreid van gedachten gewisseld over Harskamp, de kazerne en de HCKNR in het bijzonder. Opmerkelijk was dat een aantal ondernemers in de veronderstelling was dat er met de sluiting van het museumpark een einde was gekomen aan alle ”museumactiviteiten” op de kazerne en dat men het zeer positief vond dat de HCKNR nog wel aanwezig is. Men was eenstemmig van mening dat het zeker een aanwinst voor het dorp was en een ieder beloofde dit zeker ook als zodanig uit te dragen. Na een slotwoord van onze vice-voorzitter, waarbij hij alle deelnemers ook nog een aandenken, in de vorm van een promo-pakket, overhandigde, bedankten de gasten ons en vertrokken onder begeleiding naar het tourniquet.

Al met al kan gesteld worden dat dit bezoek heeft bijgedragen aan een betere kennis en beeldvorming van onze HC en dat de PR ook een goede impuls heeft gekregen.

Bert Corton

Secretaris HCKNR

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *