Geschiedenis van het Korps Nationale Reserve

 

De geschiedenis van de Nederlandse reserve-eenheden en het Korps Nationale Reserve loopt eeuwen terug. Tot de tijd van de schuttersgilden en schutterijen (13e tot 19e eeuw), de Bijzondere Vrijwillige Landstorm en Vrijwillige Landstorm (eerste helft 20e eeuw). De Nationale Reserve werd 15 april 1948 opgericht, als onderdeel van de Koninklijke Landmacht. In 1982 kreeg de Nationale reserve de status van korps. Vanaf dat moment is de officiële naam “Korps Nationale Reserve”.

 

 

Schuttersgilden en schutterijen

Al sinds de 13e eeuw vertrouwt de Nederlandse overheid op vrijwillig bewapende burgers. Om huis en haard te verdedigen en de openbare orde te handhaven. Hiervoor gebruikte de overheid eerst de schuttersgilden. Van echte gilden was eigenlijk geen sprake, omdat de vrijwilligers hiernaast ook andere beroepen uitoefenden. Zodoende veranderde de naam geleidelijk in schutterijen. Deze werden in 1908 opgeheven.

 

 

 

De Vrijwillige Landstorm

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de toenemende buitenlandse dreiging, voelde Nederland het gemis van de schutterijen. Op 4 augustus 1914 richtte de overheid daarom de Vrijwillige Landstorm op. Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog telden de 9 korpsen van de Vrijwillige Landstorm ongeveer 6.000 man. In de roerige tijd van het interbellum besloot minister-president Colijn tot uitbreiding van de Vrijwillige Landstorm. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bestond het uit ruim 90.000 man. Tijdens de Duitse inval in mei 1940 heeft de Vrijwillige Landstorm bij de slag om de Grebbeberg moedig verzet geboden tegen de oprukkende vijand. Hierbij zijn een aantal leden van Vrijwillige Landstorm gesneuveld. Ter ere van hen bevindt zich op de Grebbeberg een  monument ter nagedachtenis van de gesneuvelden. Tevens is er ter nagedachtenis een digitaal monument in de vorm van een erelijst van gesneuvelden van de vrijwillige landstorm

 

 

Van Nationale Reserve naar Korps Nationale Reserve

Vlak na de Tweede Wereldoorlog ontstond opnieuw de behoefte aan een snel inzetbare reserve-eenheid. Voor de verdediging en beveiliging van het eigen grondgebied. Want het merendeel van de Nederlandse strijdkrachten verbleef toen in Indonesië, terwijl de dreiging van de Sovjet-Unie toenam. Dit leidde tot de oprichting van de Nationale Reserve op 15 april 1948.

Tijdens de Koude Oorlog groeide de Nationale Reserve uit tot een volwaardig, breed inzetbaar deel van de Koninklijke Landmacht. In 1982 kreeg de Nationale Reserve de status van Korps, omdat de eenheid zich onderscheidt met een speciale taak. Op 3 november 1984 ontving het Korps Nationale Reserve een eigen vaandel uit handen van koningin Beatrix. In de jaren ‘80 van de vorige eeuw deden de eerste vrouwen hun intrede bij het Korps Nationale Reserve.

Na het einde van de Koude Oorlog veranderde de Koninklijke Landmacht drastisch van karakter. De opkomstplicht voor de militaire dienst werd opgeschort. De Koninklijke Landmacht kromp in. En raakte bovendien vaker betrokken bij vredeshandhavende of vredesafdwingende missies in het buitenland. Deze ontwikkelingen onderstreepten opnieuw het belang van het Korps Nationale Reserve voor de nationale veiligheid.

 

100-jarig jubileum

Het huidige Korps Nationale Reserve zet de ceremoniële traditie voort van de Vrijwillige Landstorm en erfde hierdoor de oprichtingsdatum, 4 augustus 1914. Dankzij zijn voorloper kon het Korps Nationale Reserve dus stilstaan bij een bijzonder jubileum.

 

 

Recente inzet

Militairen van het Korps Nationale Reserve worden geregeld ingezet. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van duinbranden in Schoorl, hoogwaterdreiging in Groningen en de beveiliging van de Nuclear Security Summit (NSS) in Den Haag. Reservisten beveiligden ook de Korporaal van Opheusdenkazerne waar de slachtoffers werden geïdentificeerd van rampvlucht MH17 boven Oekraïne.