Korpsdag Korps Nationale Reserve 2020

Op 3 oktober 2020 wordt op de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp weer de jaarlijkse Korpsdag van het Korps Nationale Reserve georganiseerd. In het kader van deze Korpsdag wordt er pal voor de deur van de Historische Collectie KNR weer een zogeheten “Federatieplein” ingericht waar de deelnemers aan de Federatie KNR zich kunnen presenteren en activiteiten ontplooien.

Vanaf 09.00 uur tot 14.00 zijn genodigden welkom op het Federatieplein.

Niet genodigden zijn welkom na aanmelding via:  Aanmelding bezoek Historische Collectie Korps Nationale Reserve
 
Wat treft u treft op en rond het “Federatieplein” aan:

  • Een Cadiwagen met gratis koffie en thee.
  • De Historische Collectie Korps Nationale Reserve, waar ook overtollige zaken worden verkocht, zoals boeken en militaria.
  • De Promokar van de Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve met een kort concert van de Fanfare Korps Nationale Reserve.
  • Een stand van de Vereniging Veteranen Korps Nationale Reserve.
  • Een stand van de Onze Vrijwilligers Vereniging Korps Nationale Reserve.
  • Re-enactmentgroepen van de Vrijwillige Landstorm Korpsen.
  • De opstelling diverse militaire voertuigen, waarbij onder andere een rondrit kan worden gemaakt in een “dikke Daf”.
  • Demonstratie van materieel en uitrusting van een huidig Natres peloton.

Wat u zelf moet meebrengen is een goed humeur.

Verder is het belangrijk dat u zich houdt aan  de Covid-19 maatregelen
 
Parkeren kan buiten de kazerne tegenover gebouw 101 (het voormalige witte wachtgebouw) of indien vol op de parkeerplaats van restaurant “Baan ZULU”).  De entree is gratis naast gebouw 101 via een verkeerssluis. (Dus NIET via de hoofdpoort).
 
Helaas geldt dat Covid-19 maatregelen invloed kunnen hebben op de doorgang van de activiteiten
Actuele informatie hierover plaatsen wij zo snel mogelijk op onze website www.hc-korpsnationalereserve.nl