November Romeo Treed Nader

10,00

De geschiedenis van de Nationale Reserve van van 1948 tot 1998

Beschrijving

Op 15 april 1998 is het vijftig jaar geleden dat de Nationale Reserve (NATRES) werd opgericht. De NATRES bestaat uit ‘deeltijdmilitairen’ die zich naast hun ‘gewone’ werk in de burgermaatschappij voor de Nederlandse defensie inzetten. November Romeo Treed nader!  beschrijft de geschiedenis van dit onderdeel van de Koninklijke Landmacht vanaf 1948 tot heden.

De NATRES ging in de jaren vijftig bijna ter ziele en werd lange tijd door de beroepsmilitairen slechts gedoogd, maar werd vanaf de jaren zeventig steeds meer op haar waarde geschat.

Terwijl eind jaren veertig de meeste militairen in Nederlands-Indië verbleven, nam de dreiging van de Sovjet Unie in West Europa toe. Het was de beruchte periode van het begin van de ‘Koude Oorlog’ en de directe aanleiding voor Nederland om op 15 april 1948 de ‘Nationale Reserve’ op te richten. Een ‘Korps Vrijwilligers’ ter ondersteuning van de Koninklijke Landmacht, om ‘het nationale grondgebied te verdedigen’. In 1998, is dit Korps geëvolueerd tot een ‘volwassen en multifunctioneel inzetbaar onderdeel’.

De officiële erkenning kwam in 1982 met de toekenning van de korpsstatus en met de uitreiking van het vaandel door koningin Beatrix twee jaar later. Veel vrijwilligers hadden toen al een tien-, twintig- of zelfs dertigjarige verbintenis achter de rug.

Deze jubileumuitgave van de Sectie Militaire Geschiedenis Koninklijke Landmacht geeft een uitgebreid overzicht van het wel en wee van dit unieke Korps tijdens de afgelopen halve eeuw. In een zestal hoofdstukken worden de kenmerkende perioden nader toegelicht : de oprichting (1948), de moeizame opbouw (1948-1957), de dreigende opheffing (1957-1958), de ‘gedoog’ periode (1958-1978), de ‘opwaardering’ (1978-1990) en de taken in de ‘nieuwe tijd’ na de Koude Oorlog (1990-1998).

De auteurs, werkzaam bij de Sectie Militaire Geschiedenis, gaan in op het ontstaan van de NATRES en haar geleidelijke ontwikkeling tot een volwaardig onderdeel van de landmacht.

November Romeo Treed nader! is een rijk geïllustreerd overzicht van een korps dat een schakel is geworden tussen krijgsmacht en maatschappij. Een boeiend verslag over een grote groep enthousiaste Nederlanders, die zich vooral hebben ingezet voor bewakings- en beveiligingstaken in hun eigen regio. Bevat zwart-witte en kleurenfoto’s

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *