Auteur: Louis Chapelier

Op 3 oktober 2020 vindt de Landelijke Korpsdag plaats te Harskamp

Op 3 oktober 2020 wordt op de Generaal Winkelman Kazerne te Harskamp weer de jaarlijkse Korpsdag van het Korps Nationale Reserve georganiseerd. In het kader van deze Korpsdag wordt er pal voor de deur van de Historische Collectie KNR weer een zogeheten “Federatieplein” ingericht waar de deelnemers aan de Federatie KNR zich kunnen presenteren en […]

Herdenking Gesneuvelden Vrijwillige Landstorm op de Grebbeberg, 3 augustus 2019

Op 3 augustus 2019 vond de jaarlijkse herdenking van de gesneuvelden van de Vrijwillige Landstorm op de Grebbeberg plaats. De Federatie KNR waarvan de Historische Collectie Korps Nationale Reserve deel uit maakt was bij de ceremonie vertegenwoordigd met een detachement. Een fotoreportage van deze gebeurtenis kunt u vinden op: Fotoreportage Herdenking gesneuvelden VL, Grebbeberg, 3 […]

Bezoek delegatie Harskamper ondernemers op woensdag 27 juni 2018

Bezoek ondernemers Harskamp aan de Historische Collectie van het Korps Nationale Reserve. Op woensdag 27 juni jl. mochten we, op uitnodiging van het Bestuur, een dertiental ondernemers uit Harskamp verwelkomen op onze HC. De delegatie van Harskamper ondernemers bij ons “kanon” Nadat de gasten door het tourniquet geloodst waren, ging het richting gebouw 120 waar […]